Vad är en fackförening?

Även om det inte är ett måste att vara med i en fackförening, så är det många som kan dra nytta av ett medlemskap. Både när det gäller att försvara dina intressen på jobbet, förhandla om din lön och kontrollera din arbetsmiljö, kan du ha nytta av att vara med i facket som kan erbjuda stöd i alla dessa situationer. Om du skulle hamna i någon typ av konflikt med din arbetsgivare, så kan facket hjälpa dig med råd och förhandlingshjälp. Särskilt viktigt att vara med i facket kan det vara i händelse av arbetslöshet.

Om din arbetsgivare varslar om arbetslöshet, så måste detta först förhandlas med facket, för att säkerställa att medlemmarnas intressen tas tillvara så långt som möjligt och att man inte frångår viktiga regler och lagar om anställningsskydd. Ett medlemskap i a-kassan är också en ekonomisk säkerhet om du skulle bli arbetslös. Genom ditt medlemskap i facket har du ofta också tillgång till en så kallad inkomstförsäkring, som ger dig lite mer ersättning om du blir arbetslös. Medlemskap i facket kan också ge dig medlemsförmåner som rabatter, erbjudanden och annat som både kan hjälpa dig att spara pengar och att utvecklas inom ditt yrke.